Dział Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

Jest to jednostka podległa Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia i Studentów. Do jej zadań należy m.in.:

 1. opracowywanie zasad i trybu przyjęcia na studia;
 2. przygotowywanie rekrutacji oraz koordynacja nad jej przebiegiem;
 3. opracowywanie organizacji roku akademickiego;
 4. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 5. współudział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 6. nadzór i koordynacja nad zadaniami wynikającymi z organizacji procesu dydaktycznego i toku studiów;
 7. prowadzenie ewidencji studentów Uczelni;
 8. prowadzenie albumu studentów;
 9. prowadzenie księgi dyplomów;
 10. wystawianie dokumentów;
 11. wystawianie zaświadczeń studentom;
 12. administracyjna obsługa spraw związanych z pomocą materialną dla studentów we współpracy z Kwesturą;
 13. przekazywanie do archiwum akt absolwentów oraz dokumentacji w zakresie spraw studenckich i dydaktycznych;
 14. realizacja przypisanych procedur w ramach WSZJK;
 15. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie obowiązków i spraw wynikających z zakresu pracy.

W Dziale tym można:

 • odebrać legitymację studencką (studenci I roku),
 • uzyskać zaświadczenie o toku studiów,
 • odebrać dyplom i suplement po skończonych studiach,
 • odebrać dyplom w języku angielskim (nieobligatoryjnie)

Godziny otwarcia Działu:

Budynek A, pok. 12 tel. 67 352 26 35

mgr Joanna Han (jhan@puss.pila.pl)
mgr Paulina Andrejczuk (pandrejczuk@puss.pila.pl)
mgr Monika Odor (modor@puss.pila.pl)

 

- legitymacje studenckie
- zaświadczenie o statusie studenta
- zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach
- obiegówki i dyplomy ukończenia studiów

Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek nieczynne
Piątek 9:00-15:00
Sobota (zjazdowa) 8:00-13:00

Budynek A, pok. 6 (Biuro ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami) tel. 67 352 26 34

mgr Marcin Ślawski - z-ca kierownika (mslawski@puss.pila.pl)

- wszystko o rekrutacji
- sprawy studentów z niepełnosprawnościami
- jakośc kształcenia
- stypendia

Poniedziałek-Piątek 8:00-15:00

Budynek A, pok. 7 tel. 67 352 26 21

mgr inż. Iwona Krojec - kierownik (ikrojec@puss.pila.pl)

- od rekrutacji po dyplom
- jakośc kształcenia

Poniedziałek-Piątek 8:00-15:00