Biuro Karier

Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 881
STUDENTKO! STUDENCIE!
Jeżeli poważnie myślisz o przyszłości, podjąłeś właśnie (lub kontynuujesz) studia w PUSS w Pile i nie zamierzasz rozpoczynać swej kariery zawodowej od „bycia bezrobotnym”, przyjdź do Biura Karier i skorzystaj z naszej oferty!
  • skorzystaj z udziału w projekcie Inkubator Kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. S. Staszica w Pile
  • wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy dla poszukujących pracy*;
  • weź udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy (pisanie CV, listy motywacyjnego, autoprezentacja, mowa ciała, własna firma itp.);
  • dowiedz się o możliwościach kontynuacji kształcenia (na studiach uzupełniających magisterskich, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, studiach podyplomowych), o stażach, programach edukacyjnych itp.;
  • pomyśl już o wakacjach i zapoznaj się z ofertą firm organizujących zagraniczne wyjazdy wakacyjne;
  • na bieżąco sprawdzaj informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń Biura Karier (prowadzimy monitoring ogłoszeń w Internecie, lokalnej prasie w dziennikach ogólnopolskich, w urzędach pracy, a także ogólnopolskiej sieci Biur Karier);
  • zapoznaj się z fachową literaturą dotyczącą wchodzenia na rynek pracy, (istnieje możliwość wypożyczenia jej w Biurze Karier).

W OFERCIE BIURA KARIER PUSS W PILE ZNAJDUJE SIĘ M.IN.:

Pośrednictwo pracy
Polega na udzielaniu pomocy osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Nasze biuro w ciągu roku pozyskuje nawet kilkaset ofert pracy! Są to zarówno prace tymczasowe, niewymagające wysokich kwalifikacji, skierowane głównie do osób uczących się, jak również oferty pracy stałej (w tym także na stanowiskach kierowniczych).

Doradztwo zawodowe i personalne
Polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Biurze Karier udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkoleń i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnienia. Prowadzą grupowe i indywidualne konsultacje dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej lub sposobów poszukiwania pracy.

Coaching
Interaktywny proces szkolenia, prowadzenia Klienta, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Dzięki coachingowi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Zapraszamy na indywidualne sesje z dyplomowanym coachem, który pomoże w pełni wykorzystać wszystkie Twoje zasoby.

Biuro Karier zaprasza wszystkich studentów i absolwentów PUSS w Pile do bezpłatnego korzystania ze swoich usług!

* KONTAKT
bk@puss.pila.pl
Biuro Karier PUSS w Pile
Budynek A, pokój nr 10-11