O nas

ZESPÓŁ BIURA KARIER

Emilia LEWICKA-KALKA
Kierownik Działu praktyk studenckich i karier

Jestem absolwentką kulturoznawstwa, doradczynią zawodową, coachem, gerontolożką, pasjonatką i popularyzatorką nauki, z kilkuletnim doświadczeniem wolontariatu. Kieruję Działem praktyk studenckich i karier w PUSS w Pile. Przygotowuję rozprawę doktorską na temat partycypacji społecznej osób starszych w kreowaniu lokalnej polityki senioralnej. Zapraszam na konsultacje dokumentów aplikacyjnych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe i personalne z wykorzystaniem elementów coachingu, poradnictwo edukacyjne oraz konsultacje dotyczące... technik edytorskich prac dyplomowych.

 

Dr Małgorzata BURZYŃSKA
Doradca zawodowy, coach

Możliwości, rozwiązania, zasoby, cele i wsparcie – to moje ulubione słowa w relacji z drugim człowiekiem. Wciąż zaskakują mnie możliwości ludzkiego mózgu i to, jak wiele zasobów jest do odkrycia w każdym z nas. Czerpię z doradztwa zawodowego, coachingu, psychologii, racjonalnego myślenia i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, aby towarzyszyć ludziom w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Zapraszam osoby, które chcą lepiej poznać siebie, odkryć i omówić własne predyspozycje zawodowe, podjąć decyzje w zakresie drogi edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo pomogę zaplanować skuteczne radzenie sobie ze stresem, wdrażanie zachowań asertywnych oraz racjonalne myślenie, które powoduje, że czujemy się tak, jak chcemy się czuć.

 

Katarzyna MIELCAREK
Doradca zawodowy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Doradcą zawodowym oraz certyfikowanym trenerem FRIS®. Brałam udział w licznych warsztatach z zakresu kompetencji miękkich, w szkoleniach z obszaru doradztwa kariery zawodowej i badania charakteru metodą „Heymansa-Wiersmy”. W wolnym czasie zajmuję się odtwórstwem historycznym epok wczesnego i późnego średniowiecza. Chętnie pomogę Tobie przygotować dokumenty aplikacyjne, udzielę wskazówek w zakresie autoprezentacji, asertywności czy podniesienia motywacji.

 

Dr Monika ROZMARYNOWSKA
Koordynator studenckich praktyk zawodowych, trenerka wizerunku osobistego

Z pasji do rozwoju osobistego, a także z przekonania, że „dobry” gust i nienaganne maniery mają duże znaczenie w życiu osobistym i zawodowym, swoje kształcenie ukierunkowałam na pracę z osobami dorosłymi jako specjalistka w zakresie kreowania wizerunku osobistego i etykiety biznesu. Jestem certyfikowaną trenerką, certyfikowaną stylistką Akademii Wizerunku OSA. Wspieram w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, wykorzystując narzędzie coachingowe Points of YouTM. Doradzam w zakresie budowania własnej marki. Na spotkania indywidualne lub grupowe zapraszam osoby, które chciałyby kreować swój wizerunek poprzez wygląd (z uwzględnieniem zasad dress codu), stosując zasady etykiety biznesu, a także zyskać większą pewność siebie w trakcie wystąpień publicznych.

Kontakt
Dział Praktyk Studenckich i Karier
Biuro Karier
pokój nr 10, 11
tel. 67 352 26 66
bk@puss.pila.pl