Dokumenty do pobraniaWniosek o wyrażenie zgody na realizację praktyki w innym terminie (student)

Oświadczenie organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie przez studenta/studentkę praktyki (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach pracy zawodowej (student, organizator praktyki)

Oświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach wolontariatu (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.


Dziennik praktyk w wersji elektronicznej:

  • w formacie .doc
  • w formacie .pdf

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z kierunkowym opiekunem praktyki lub z pracownikami Działu praktyk studenckich i karier praktyki@puss.pila.pl.