Dokumenty do pobrania


Wniosek o wyrażenie zgody na realizację praktyki w innym terminie (student)

Oświadczenie organizatora praktyki o wyrażeniu zgody na odbycie przez studenta/studentkę praktyki (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach pracy zawodowej (student, organizator praktyki)

Oświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach wolontariatu (student, organizator praktyki)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.