Karty weryfikacji efektów uczenia się

 

Sylabusy studenckich praktyk zawodowych dostępne są w systemie USOS oraz bezpośrednio u kierunkowych opiekunów praktyk.

 

KATEDRA EKONOMII

Specjalność: rachunkowość i skarbowość, studia stacjonarne
Specjalność: rachunkowość i skarbowość, studia niestacjonarne
Specjalność: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, studia stacjonarne
Specjalność: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, studia niestacjonarne

KATEDRA FILOLOGII

Specjalność: filologia angielska
Specjalność: lingwistyka stosowana
Specjalność: język angielski w biznesie i zarządzaniu

KATEDRA PRACY SOCJALNEJ

Praca socjalna, studia I stopnia (licencjackie)
Praca socjalna, studia II stopnia (magisterskie)
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków społecznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA KOSMETOLOGII

Kosmetologia
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków medycznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA FIZJOTERAPII

Fizjoterapia
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków medycznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

Pielęgniarstwo
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków medycznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne

KATEDRA BUDOWNICTWA

Budownictwo
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków technicznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI

Elektrotechnika
  • karty weryfikacji efektów uczenia się dostępne są biurze obsługi studentów kierunków technicznych lub bezpośrednio u kierunkowego opiekuna praktyki

KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: pojazdy i maszyny robocze
Specjalność: inżynieria produkcji

KATEDRA TRANSPORTU

Transport