Opiekunowie praktyk

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (praca socjalna, filologia)
PRACA SOCJALNA (studia I stopnia) mgr Robert Stefanowski
PRACA SOCJALNA (studia II stopnia) mgr Mirosław Drzewowski
FILOLOGIA ANGIELSKA mgr Marta Książek-Róg
LINGWISTYKA STOSOWANA dr Maciej Laskowski

 

Instytut Politechniczny
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN dr inż. Wiktor Kupraszewicz
ELEKTROTECHNIKA mgr inż. Robert Łukowski
BUDOWNICTWO mgr inż. Janina Domańska
TRANSPORT mgr inż. Janusz Drzewiecki

 

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (ekonomia)
RACHUNKOWOŚĆ I SKARBOWOŚĆ† prof. nadzw. dr hab. Sebastian Stępień
ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIʘBIORSTWAMI dr Milda Burzała

 

Instytut Ochrony Zdrowia
PIELĘGNIARSTWO mgr Ewa Roggenbuck
FIZJOTERAPIA dr Honorata Nawrocka-Bogusz
RATOWNICTWO MEDYCZNE dr Kamila Sadaj-Owczarek
KOSMETOLOGIA dr Justyna Witkowska