Programy praktyk (sylabusy)

KATEDRA EKONOMII

Rachunkowość i skarbowość

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

KATEDRA FILOLOGII

Filologia angielska

Lingwistyka stosowana

KATEDRA PRACY SOCJALNEJ

Praca socjalna, studia I stopnia (licencjackie)

Praca socjalna, studia II stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

KATEDRA KOSMETOLOGII

Kosmetologia

KATEDRA FIZJOTERAPII

Fizjoterapia

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

Pielęgniarstwo

  • programy dostępne w sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia

KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ratownictwo medyczne

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

KATEDRA BUDOWNICTWA

BudownictwoKATEDRA ELEKTROTECHNIKI

Elektrotechnika

KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Mechanika i budowa maszyn

KATEDRA TRANSPORTU

Transport