Programy praktyk (sylabusy)

INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Rachunkowość i skarbowość

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Filologia angielska

Lingwistyka stosowana

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Praca socjalna, studia I stopnia (licencjackie)

Praca socjalna, studia II stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Kosmetologia

Fizjoterapia - studia magisterskie

Pielęgniarstwo

  • programy dostępne w sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia

Ratownictwo medyczne

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

INSTYTUT POLITECHNICZNY

BudownictwoElektrotechnika

Mechanika i budowa maszyn

Transport