Ogłoszenia

Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Lista rankingowa

[28.12.2018 r.]

Lista  studentów zakwalifikowanych do działu w Projekcie

1. Piotr Drobisz student II roku Pracy Socjalnej II stopnia
2. Patrycja Szkiłądź studentka studentka II roku Pracy Socjalnej II stopnia
3. Sylwia Ostrowska studentka II roku Pracy Socjalnej I stopnia
4. Stela Zamara studentka II roku Pracy Socjalnej I stopnia

Rekrutacja do projektu

[01.10.2018 r.]

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do aplikowania.
Czas trwania rekrutacji od 02.10.2018 r. do 27.12.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania.