Ogłoszenia

Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Lista rankingowa

[28.12.2018 r.]

Lista  studentów zakwalifikowanych do działu w Projekcie

1. Piotr Drobisz student II roku Pracy Socjalnej II stopnia
2. Patrycja Szkiłądź studentka studentka II roku Pracy Socjalnej II stopnia
3. Sylwia Ostrowska studentka II roku Pracy Socjalnej I stopnia
4. Stela Zamara studentka II roku Pracy Socjalnej I stopnia

Lista rankingowa (podstawowa) instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

[15.11.2018 r.]

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w Projekcie  Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych, Ich Rodzin i Przyjaciół „HUMANO AUXILIO”, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.
Wpłynął jeden wniosek ze strony Instytucji.

Rekrutacja do projektu - studentki i studenci

[01.10.2018 r.]

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do aplikowania.
Czas trwania rekrutacji od 02.10.2018 r. do 27.12.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja do projektu Uczelnianych Opiekunów Praktyk Zawodowych

[01.10.2018 r.]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ogłasza rekrutację Uczelnianych Opiekunów Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Podchorążych 10, pok. 113, budynek B do dnia 30.11.2018 r.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Plik z ogłoszeniem.

Rekrutacja do projektu instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile

[01.10.2018 r.]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile ogłasza nabór instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Pile w ramach Projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

W oparciu o uzyskane wyniki punktowe zostanie utworzona lista rankingowa instytucji.

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Podchorążych 10, pok. 113, budynek B do dnia 30.11.2018 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Plik z ogłoszeniem.