Seminarium. Rynek pracy

Szanowni Państwo,
jako Rektor szkoły wyższej, która od dwóch dekad dba o wysoką jakość kształcenia młodzieży, na kierunkach i specjalnościach studiów umożliwiających znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia w Pile i subregionie, zauważam potrzebę bieżącej, ścisłej współpracy pomiędzy Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile a instytucjami rynku pracy, przedsiębiorstwami i instytucjami.
 
Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w seminarium, którego tematem przewodnim seminarium będzie rozwijanie współpracy i odkrywanie współzależności w działaniach Uczelni, pracodawców i instytucji rynku pracy w celu rozwijania kompetencji zawodowych studentów, zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 
Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na sytuację na rynku pracy, gdzie rosnące wymagania ze strony pracodawców stykają się z oczekiwaniami osób młodych, poszukujących pracy.
 
W ramach wydarzenia odbędzie się debata z udziałem reprezentantów Uczelni, w tym kierunkowych opiekunów studenckich praktyk zawodowych, przedstawicieli rynku pracy i przedsiębiorców, poświęcona najważniejszym wyzwaniom w zakresie współpracy edukacji z biznesem.
 
Wierzę, że te spotkania oraz przeprowadzone rozmowy zaowocują ujrzeniem nowych perspektyw, umożliwią poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań, a to z kolei pozwoli zaplanować konkretne działania w odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed systemem szkolnictwa wyższego i rynkiem pracy.
 
 
Rektor
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS