Seminarium. Rynek pracy

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że organizacja Seminarium została zawieszona.
O nowym terminie wydarzenia poinformujemy tak szybko, jak to będzie możliwe.
 
Szanowni Państwo,
jako Prorektor odpowiedzialny za jakość kształcenia w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, która od dwóch dekad dba o wysoką jakość kształcenia młodzieży, na kierunkach i specjalnościach studiów umożliwiających znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia w Pile i subregionie, zauważam potrzebę bieżącej, ścisłej współpracy pomiędzy Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 
Mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w seminarium dnia 20 marca br., którego tematem przewodnim będzie rozwijanie współpracy i odkrywanie współzależności w działaniach Uczelni, pracodawców i instytucji rynku pracy w celu rozwijania kompetencji zawodowych studentów, zgodnych z potrzebami gospodarki.
 
Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronie internetowej wydarzenia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na sytuację na rynku pracy, gdzie rosnące wymagania ze strony pracodawców stykają się z oczekiwaniami osób młodych, poszukujących pracy.
W ramach wydarzenia odbędzie się debata z udziałem reprezentantów Uczelni, w tym kierunkowych opiekunów studenckich praktyk zawodowych, przedstawicieli rynku pracy i przedsiębiorców, poświęcona najważniejszym wyzwaniom w zakresie współpracy edukacji z biznesem.
 
Wierzę, że te spotkania oraz przeprowadzone rozmowy zaowocują ujrzeniem nowych perspektyw, umożliwią poznanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań, a to z kolei pozwoli zaplanować konkretne działania w odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed systemem szkolnictwa wyższego i rynkiem pracy.
 
Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr Paweł Dahlke