Informacje organizacyjne

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że organizacja Seminarium została zawieszona.
O nowym terminie wydarzenia poinformujemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Podczas seminarium będzie możliwość:

  • zaprezentowania studentom ofert pracy przez pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy
  • przedstawienia przez studentów CV i podjęcia rozmowy z pracodawcami
  • rozmowy z przedstawicielem WARP (korzystna oferta dla studentów i przedsiębiorców)
  • podjęcia współpracy z Działem Praktyk Studenckich i Karier
  • zapoznania się z analizą lokalnego rynku pracy i raportem dotyczącym monitorowania karier zawodowych uczestników projektuInkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz absolwentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Seminarium odbędzie się w Bibliotece Głównej (budynek C, I piętro, sala konferencyjna) Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy online lub uzupełniając formularz dołączony do przesłanego pocztą zaproszenia i przesyłając na adres: bk@puss.pila.pl, do dnia 13 marca br.

Pracodawców, poszukujących pracowników, zachęcamy do przesyłania ofert pracy/praktyk/stażu
na adres: bk@puss.pila.pl. Przesłane przez Państwa oferty będą udostępnione w dniu seminarium na stoisku Biura Karier, zostaną także przekazane w formie elektronicznej Klientom Biura Karier PUSS w Pile – studentom, absolwentom oraz innym osobom poszukującym zatrudnienia lub planującym zmienić pracę.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej lub pod numerami telefonów 67 352 26 36 / 67 352 26 66.

Organizatorem wydarzenia jest Dział Praktyk Studenckich i Karier Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Inkubator kompetencji - Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.