Raporty

Szanowni Państwo,
seminarium na temat rozwijania współpracy w zakresie wyzwań lokalnego rynku pracy zaplanowane w marcu 2020 r. ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zostało odwołane.

Obecna sytuacja nadal wymusza zachowanie ostrożności, stąd dla tych z Państwa, którzy deklarowali udział w wydarzeniu, udostępnione zostało opracowanie dotyczące analizy lokalnego rynku pracy, a także raport dotyczący monitorowania karier zawodowych uczestników projektu Inkubator kompetencji – Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz absolwentów Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Opracowania stanowią zaledwie namiastkę informacji, które ujęte zostały w programie seminarium, są punktem wyjścia do rozważań w zakresie wyzwań, jakie stoją przed systemem szkolnictwa wyższego i rynkiem pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami oraz do dzielenia się przemyśleniami w kontekście prezentowanych zagadnień. Każdy Państwa komentarz, sugestia zostaną wzięte pod uwagę podczas tworzenia kolejnych tego typu dokumentów.

Zespół
Działu praktyk studenckich i karier
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile