Technologia i organizacja budownictwa

Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające wykształcenie specjalistów do pełnienia funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, służbach inwestycyjnych, wytwórniach materiałów i elementów budowlanych oraz pomocniczych.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne, w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwent będzie przygotowany do wdrażania nowoczesnych technologii  i innowacji organizacyjnych, będzie potrafił prowadzić negocjacje, zawierać kontrakty, zarządzać inwestycjami i kosztami.