Kierunek Ekonomia - I stopnia

Studia na kierunku ekonomia to kompendium wiedzy z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce, możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową. W programie studiów duży nacisk położono na zajęcia o charakterze praktycznym (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty), zaplanowano wykorzystywanie szerokiego zakresu oprogramowania komputerowego, szczególnie podczas zajęć na poszczególnych specjalnościach. Istotne jest, iż na kierunku ekonomia zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycieli-praktyków, jak również gościnnie przez przedstawicieli lokalnego otoczenia biznesu.

Specjalności studiów I stopnia - LICENCJACKICH:

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane są po pierwszym semestrze.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerów, kierowników działów analitycznych, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą być także zatrudnieni w charakterze księgowych w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją informatycznych systemów zarządzania w organizacjach gospodarczych.