Kierunek Ekonomia - II stopnia

Studia magisterskie na kierunku ekonomia to kompleksowe zestawienie poszerzonej wiedzy ogólnoekonomicznej oraz specjalistycznej w zakresie dwóch specjalności:

Z uwagi na praktyczny charakter kierunku, skupiono znaczną uwagę na technikach i metodach, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystane w postaci umiejętności i kompetencji na rynku pracy. Duży nacisk został położony na rozszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych. Studenci kierunku przygotowywani są językowo (język angielki lub język niemiecki) w zakresie czterech przedmiotów takich jak: język obcy I, język obcy II, język specjalistyczny i przedmiot w języku obcym (etyka gospodarcza).

W przedmiotach ogólnych i kierunkowych kluczowe jest podejście do problemów ekonomicznych w przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, w tym także metod ilościowych. Oprócz zaawansowanej mikroekonomii i makroekonomii student ma możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas przedmiotu zastosowanie oprogramowania analitycznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Ogólna wiedza z zakresu m.in. E-biznesu, ekonomii międzynarodowej czy ekonomii zrównoważonego rozwoju pozwoli absolwentowi kierunku posiąść szerokie horyzonty w zaawansowanej materii ekonomicznej, z podkreśleniem bieżących problemów na świecie. Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku pracy na szeroko rozumianych specjalistów m.in. w zakresie rachunkowości, czy prowadzenia działalności gospodarczość w planie studiów wypracowano przestrzeń dla zagadnień w zakresie Protokołu dyplomatycznego i etykiety menedżera. Uzupełnieniem wskazanych obszarów ogólnych są dwie grupy zajęć do wyboru w zakresie tzw. specjalności.