ekonomia menedżerska

Zdobyte przez absolwentów kierunku ekonomia, o specjalności ekonomia menedżerska, umiejętności i kompetencje, pozwolą zaspokoić zapotrzebowanie rynku na pracowników potrafiących podejmować skuteczne decyzje, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. Absolwenci posiądą poszerzoną wiedzę nt. nowoczesnych metod zarządzania, analizy ekonomiczno-finansowej inwestycji, praktycznych aspektów działalności i finansowania przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, konstruowania i wykorzystywania instrumentarium niezbędnego do tworzenia, realizacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa.

Przedmioty realizowane na specjalności dotyczą także poszerzonej wiedzy z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. informacją, ryzykiem czy personelem. Absolwent poprzez osiągnięte efekty uczenia się w poszczególnych przedmiotach posiada zaawansowaną wiedzę, niezbędną w pełnionej roli menedżera podmiotów zarówno publicznych i jak i prywatnych.
Atutem grup przedmiotów do wyboru jest prowadzenie w ich ramach przedmiotów przez praktyków, którzy są zatrudnieni w Uczelni. Pod uwagę należy wziąć także szeroki zakres poszerzonej wiedzy prawniczej, m.in. w zakresie przedmiotów takich jak: prawo własności intelektualnej, prawo karne skarbowe czy prawo w e-biznesie.

Interesariusze zewnętrzni w procesie ankietowania wskazali także na kompetencje miękkie absolwentów, z podkreśleniem wysokiego poziomu komunikacji, motywacji i zaangażowania w pracy w zespole. Aspekty te będą stanowiły część programu studiów na wskazanej specjalności.