rachunkowość i doradztwo finansowe

Studia na kierunku ekonomia na specjalności rachunkowość i doradztwo finansowe, umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy kierunkowej, która pogłębia znajomość rachunkowości i doradztwa podatkowo-finansowego przedsiębiorstw w stosunku do studiów pierwszego stopnia.
W grupie poprzez takie przedmioty jak zaawansowana rachunkowość finansowa I i II umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej różnego rodzaju podmiotów. Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych, gdzie każdy student ma możliwość pracy na popularnych programach księgowych firmy Comarch - ERP OPTIMA i XL.

Zagadnienia poruszane w ramach m.in. przedmiotu audyt i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu controllingu, który jest wykorzystywany w każdym przedsiębiorstwie i organizacji. Z kolei na wzrost kompetencji z zakresu doradztwa wpłyną takie przedmioty jak: podstawy doradztwa podatkowego oraz doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe.

Studenci poprzez realizację przedmiotów zaawansowana rachunkowość zarządcza I i II zdobywają kompetencje z zakresu przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji. W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty pracy służb rachunkowości, jak również podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe poprzez zaproponowanie takich przedmiotów jak: praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy marketing usług finansowych i księgowych.

Absolwenci będą przygotowani do sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Poprzez realizację programu specjalności studenci rozwiną praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, przygotowania planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej.
Absolwenci mogą pracować jako: dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznym, analizy ekonomicznej  i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych.

Studia pierwszego i drugiego stopnia przygotowują studentów do przystąpienia do egzaminu i uzyskania Certyfikatu Księgowego Centrum Informacji Księgowej, partnera Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.