Kierunek Ekonomia

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego; rachunkowości; sprawozdawczości finansowej i umiejętności sporządzania analiz finansowych oraz ich wykorzystania w praktyce; możliwości stosowania szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w pracy samorządowej oraz umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką komputerową.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, agencjach badań rynków, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów kierownictwa oraz analityków biznesu. Mogą być także zatrudnieni w charakterze księgowych w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach oraz w charakterze konsultantów w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem i eksploatacją informatycznych systemów zarządzania w organizacjach gospodarczych.

Na kierunku EKONOMIA prowadzone są takie specjalności jak:

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W trosce o losy przyszłych absolwentów oraz zwiększenie ich umiejętności odnalezienia się na międzynarodowym rynku pracy, jak i wysoką jakością kształcenia, Instytut Stosowanych Studiów Społecznych poszerzył ofertę edukacyjną o studia anglojęzyczne – pierwszego stopnia (licencjackie). W ramach kierunku ekonomia istnieje możliwość podjęcia studiów prowadzonych w całości w języku angielskim.

Studia adresowane są do:,

  • osób mieszkających w Polsce, które nie muszą wyjeżdżać za granicę by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, posługujących się językiem angielskim na poziomie B2;
  • obcokrajowców, którzy zamierzają podjąć studia w Polsce.