turystyka i hotelarstwo

Specjalność kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe: pensjonatów, domów wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, zakładów uzdrowiskowych, apartamentów mieszkalnych i kwater prywatnych. Należy przy tym podkreślić, że PWSZ w Pile była założycielem Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.

Z uwagi na komplementarność podaży turystycznej, w ramach specjalności, przekazywana jest także wiedza z zakresu funkcjonowania obiektów gastronomicznych oraz innych podmiotów działających na rynku turystycznym.
Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający specjalistyczny język obcy i wyposażany w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku hotelarskiego, posiada predyspozycje do pracy zarówno w międzynarodowych sieciach hotelowych, zarządzania niezależnymi obiektami noclegowymi, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów potrafi także analizować gospodarcze i społeczne procesy wpływające na działalność turystyczną i rekreacyjną w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, jak również ekonomiczne i prawno-organizacyjne zasady działania obiektów wypoczynkowych.
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) przez 3 dni w tygodniu, a przez 2 dni w tygodniu studenci przebywają na praktyce w zakładzie pracy.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, co stacjonarne, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela), z reguły co 2 tygodnie.

Targi turystyczne