Konferencja ROZWÓJ REGIONALNY

 

 

Katedra Ekonomii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu "1 Decembrie 1918" w Alba Iulia (Rumunia) oraz Wydziałem Biznesu, Ekonomii i Przedsiębiorczości w Belgradzie (Serbia) zapraszają na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Determinanty Rozwoju Regionalnego.

Konferencja odbędzie się w Pile (Polska), 21-22 października 2021 roku.

 

CEL KONFERENCJI:

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.

JĘZYK KONFERENCJI:

Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

 

Zapraszamy na stronę KONFERENCJI - TUTAJ