Spotkania z ekonomią

SPOTKANIA Z EKONOMIĄ – to cykl spotkań wykładowców Katedry Ekonomii Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.
Dzięki wykładom, prezentacjom oraz ćwiczeniom, uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce oraz poznać nowe zagadnienia ekonomiczne, podane w akademicki sposób. Dodatkowo, na uczniów czekają konkursy sprawdzające ich wiedzę.


PYTANIA DO TEMATÓW OD WYKŁADOWCÓW:

 1. dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska
  - Które pokolenie uważa, że zawodowy sukces osiągnie przede wszystkim dzięki swojej kreatywności?
  - Które pokolenie ceni sobie ideę life-work-balance?
 2. dr Greta Poszwa
  - Czym różni się zysk księgowy od zysku ekonomicznego?
  - W jakim celu dokonuje się wyceny wolnych środków pieniężnych?
 3. mgr Aleksandra Mazur-Pietrzak
  - Jakie dochody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, zwolnione są z opodatkowania?
  - Jak opodatkować wynagrodzenie osoby nieletniej uzyskiwane z praktyk zawodowych? 
 4. mgr Jacek Kaszyński
  - Jaką wartość ma firma?
  - Na czym polega umowa franchisingu?
 5. dr hab. Sebastian Stępień, prof. PUSS
  - Określ na czym polega różnica pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym?
  - Wymień podstawowe wady pomiaru bogactwa narodu według Produktu Krajowego Brutto.

 

WYKŁADOWCY:

dr hab. Sebastian Stępień, prof. PUSS
Jestem pracownikiem Katedry Ekonomii PUSS oraz Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moje zainteresowania badawcze obejmują makroekonomię, ekonomię rolną, ekonomię zrównoważonego rozwoju. W zakresie dydaktyki prowadzę zajęcia z mikro- i makroekonomii oraz analizy ekonomicznej.
dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska 

Jestem pracownikiem Katedry Ekonomii PUSS. Moje zainteresowania skupiają się na problemach z obszaru marketingu, zachowań konsumenckich i współczesnych trendów. Lubię pracować z młodymi ludźmi, poznając jednocześnie ich spojrzenie na świat.

dr Joanna Strońska-Ziemann  

Jestem pracownikiem PUSS w Pile w Katedrze Ekonomii, prowadzę biuro rachunkowe oraz gospodarstwo rolne. Specjalizuję się w rachunkowości, podatkach, ekonomii rolnej dlatego w PUSS wykładam przedmioty związane z finansami podmiotów gospodarczych.

dr Greta Poszwa

Jestem pracownikiem Katedry Ekonomii PUSS w Pile. Specjalizuję się w obszarze  finansowania oraz  zarządzania  małymi i średnimi przedsiębiorstwami.  Przedmioty wykładane przez mnie to: ryzyko i ubezpieczenie gospodarcze, ekonomika przedsiębiorstw transportu drogowego, finanse przedsiębiorstw. Od 15 lat przedsiębiorca ciągle rozwijającej   się firmy z sektora MiŚP.

mgr Aleksandra Mazur-Pietrzak 

Jestem pracownikiem Katedry Ekonomii PUSS w Pile i Doradcą Podatkowym, prowadzę biuro podatkowe. Tematyka w której się specjalizuję to: podatki, rachunkowość i finanse.  

mgr Jacek Kaszyński

Jestem sędzią z wieloletnim stażem w wydziale karnym, cywilnym i gospodarczym. Od 2003 roku jestem także wykładowcą w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.