Kierunek Elektrotechnika

Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki informatyczno-elektronicznej. Studia pierwszego stopnia – inżynierskie, zapewniają absolwentowi teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i odnawialnych źródeł energii (w zależności od specjalności).

Formuła studiów dualnych, prowadzonych na kierunku elektrotechnika, została w 2016 roku doceniona w ogólnopolskim konkursie i programie certyfikacyjnym STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Wyróżnienie przyznano za nowoczesną koncepcję kształcenia i jakość realizowanego programu studiów oraz osiąganie innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku

Absolwenci kierunku elektrotechnika znajdują zatrudnienie w: przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, energetycznym, jako programiści sterowników, jako projektanci sprzętu elektrycznego, w serwisach, w utrzymaniu produkcji wielkich zakładów przemysłowych, a także w małych firmach zajmujących się ogólnie rozumianym sprzętem elektrycznym, czy wreszcie zakładają własną działalność gospodarczą, zajmując się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się absolwenci specjalności SAiE, chętnie zatrudniani przy obsłudze robotów, czy też urządzeń automatyki, a absolwenci specjalności OZE znajdą zatrudnienie w energetyce odnawialnej.

Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej. Wielu z nich podejmuje studia magisterskie, wielu podnosi swoje kompetencje zawodowe na stypendiach i kursach zagranicznych. Daje to powody do szybkich awansów na wyższe stanowiska oraz osiągania wyższych zarobków.

Elektrotechnika w czołówce ogólnopolskich uczelni!

Potwierdza to ELA - ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).

Zgodnie z tym badanem, kierunek elektrotechnika w PUSS w Pile, zajmuje bardzo wysoką pozycję we wszystkich rankingach. Wyniki wskazują, że absolwenci kierunku elektrotechnika naszej Uczelni, którzy nie mieli doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów, są na 5 miejscu w Polsce pod względem zarobków brutto.

Pod względem czasu poszukiwania pracy, nasz kierunek zajmuje 2 miejsce, natomiast w kategorii „ryzyko bycia bezrobotnym w stosunku do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania” jesteśmy na 1 miejscu – z wynikiem 0,00.

Dane ze strony: www.ela.nauka.gov.pl/pl