Systemy automatyki i elektroniki

Program specjalności nawiązuje do kierunku automatyka i robotyka, czyli zawiera przedmioty związane z elementami i urządzeniami stosowanymi w automatyce, podstawami robotyki, inteligentnymi instalacjami elektrycznymi oraz elementami cyfrowego przetwarzania sygnałów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria), w tym 27 tygodni praktyki zawodowej.
Miejscem odbywania praktyki są zakłady przemysłowe, instytucje i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.
Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Istnieje możliwość zorganizowania studiów stacjonarnych dla pracujących:

  • studia są bezpłatne
  • program obejmuje ten sam zakres treści kształcenia jak na studiach stacjonarnych
  • zajęcia mogą odbywać się w trzy dni robocze od godziny 16.00 i soboty od 8.00 (przeważnie co drugą sobotę) w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.