Informacje ogólne

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym (ustawa o zawodzie fizjoterapeuty 25.09.2015). W myśl ustawy o zawodzie fizjoterapeuty kształcenie na kierunku Fizjoterapia od roku akademickiego 2017/2018 odbywa się w formie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterpia wpisują się w zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku „WIELKOPOLSKA 2020”, a szczególnie w zawartą w niej strategię polityki społecznej, w priorytecie drugim: „Zdrowi Wielkopolanie”. Kształcenie magistrów fizjoterapii jest także komplementarne z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 „WIELKOPOLSKA 2014+”.

FIZJOTERAPIA – STUDIA DLA LUDZI AKTYWNYCH

Fizjoterapeuta leczy ruchem. Początki fizjoterapii sięgają 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej sprawności psychofizycznej jest możliwe tylko dzięki stosowaniu ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych. Wieki później Hipokrates, słynny grecki lekarz uznał, że dwa podstawowe filary medycyny to dietetyka i gimnastyka. Fizjoterapeuta najczęściej nie potrzebuje skomplikowanego sprzętu, aby osiągnąć efekty w swojej pracy, własnymi rękoma pozwala chorym odzyskiwać sprawność fizyczną i wiarę w siebie. Z pewnością fizjoterapeuta musi doskonale znać możliwości ludzkiego ciała, dzięki czemu może usprawniać pacjentów.  Fizjoterapia jest dziedziną niezbędną w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W PUSS W PILE?

Mamy doświadczoną kadrę dydaktyczną, której trzon stanowią fizjoterapeuci i lekarze.

 • Świetnie wyposażone pracownie kinezyterapii, terapii manualnej, dysfunkcji narządu ruchu, fizykoterapii, hydroterapii i kriokomorę oraz sale wykładowe, znajdujące się w nowoczesnym CENTRUM FIZJOTERAPII.
 • Bardzo dobra baza kliniczna umożliwiającą realizację zajęć z pacjentami.
 • Będziecie mieli możliwość pracy w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, logopeda)
 • Praktyki są realizowane w szpitalach i placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne.
 • Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazę bibliograficzną.
 • Będziecie mieli możliwość nauki języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Możliwość uczestniczenia w programie Erasmus.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach Studenckiego Koła Naukowego.
 • Dla aktywnych sportowo działa Akademicki Związek Sportowy.
 • Prężnie działający Samorząd Studencki.
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

POPULARNOŚĆ ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

Coraz bardziej potrzebni są wykwalifikowani fizjoterapeuci zajmujący się fizjoterapią pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Wpływ na zwiększającą się popularność zawodu fizjoterapeuty mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.