Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są i będą kluczowym elementem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, stanowią integralną część planu studiów i dotyczą zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Praktyki zawodowe są jednym z warunków koniecznych do uzyskania dyplomu, a liczba godzin przeznaczona na ich realizację uwidoczniona jest w indeksie/suplemencie odnoszącym się do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
 
Praktyka zawodowa na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia trwa 9,5 miesiąca i obejmuje łącznie 1520 godzin zajęć i 58 punktów ECTS. Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia w zawodzie, czyli wiedzy i umiejętności z tzw. pierwszej ręki jak prawidłowo diagnozować i wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne. Ponadto zdobywanie kompetencji zawodowych w dziedzinie fizjoterapii. Celem praktyk jest również rozwijanie, ocenianie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności, które student zdobywa w toku studiów. Studenci w trakcie odbywania praktyk zawodowych stają się członkami zespołu terapeutycznego w różnych sytuacjach zawodowych, mogą próbować podejmować pierwsze samodzielne decyzje terapeutyczne pod opieką fizjoterapeuty. Ponadto posiadają możliwość obserwacji, nawiązywania właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną, kształtowania własnego kierunku rozwoju i kariery w tym zawodzie.
Praktyka w pracowni fizykoterapii
Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Ponadto student zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat rodzajów energii stosowanych w fizykoterapii oraz mechanizmów działania określonych czynników fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania w jednostkach chorobowych. Student potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i wykorzystywać oraz obsługiwać aparaturę i sprzęt do fizykoterapii i oceny funkcjonalnej. Student jest gotów do dbałości o bezpieczeństwo współpracowników oraz własne.
Praktyka w pracowni kinezyterapii

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Student zna i rozumie podstawy oraz zasady stosowania postępowania usprawniającego u osób z chorobami i dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Ponadto zna i rozumie wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne zabiegów fizjoterapeutycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania. Student potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego oraz wykorzystuje i obsługuje aparaturę i sprzęt do kinezyterapii i oceny funkcjonalnej. Student potrafi ocenić stan funkcjonalny pacjenta potrzebny do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii. Student jest gotów do organizowania prac w zespole terapeutycznym oraz określania kierunków jego działania.

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Student posiada wiedzę z zakresu opisu
i interpretacji różnych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji, reakcje człowieka na chorobę, uraz i przewlekłą niepełnosprawność. Student potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Ponadto potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Student potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem i prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Fizjoterapia w wieku rozwojowym I, II

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę i rozumie mechanizmy oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej. Potrafi wykorzystywać różne formy aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych. Umie dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz wykorzystać techniki lub elementy metod specjalnych fizjoterapeutycznych. Umie współpracować z zespołem interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem oraz potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do. kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych I, II

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę z zakresu opisu i interpretacji różnych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji, reakcje człowieka na chorobę, uraz i przewlekłą niepełnosprawność. Potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Potrafi dostosować postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od wprowadzonej farmakoterapii w różnych jednostkach chorobowych oraz prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu I, II

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji oraz terapii manualnej. Potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem, lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Posiada umiejętność wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz wykorzystać techniki lub elementy metod specjalnych fizjoterapeutycznych. Stosuje przedmioty ortopedyczne na każdym etapie usprawniania oraz umie poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z nich. Prowadzi dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną w społeczeństwie.

Wymiar i zakres praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, obejmuje łącznie 1520 godzin ćwiczeń praktycznych i 58 punktów ECTS. W tym praktyki semestralne obejmują 560 godzin i 20 punktów ECTS, a Praktyka fizjoterapeutyczna obejmuje 960 godzin i 38 punktów ECTS.
Praktyki semestralne obejmują:
  • Praktykę w pracowni fizykoterapii , 170 godzin, 6 punktów ECTS
  • Praktykę w pracowni kinezyterapii, 170 godzin, 6 punktów ECTS
  • Praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej , 220 godzin, 8 punktów ECTS

KONTAKT

OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PWSZ W PILE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
dr Honorata Nawrocka-Bogusz
e-mail: hnawrockabogusz@pwsz.pila.pl

Przypomnienie : Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego semestru

 

WYKAZ POROZUMIEŃ NA CZAS NIEOKREŚLONY Z PRACODAWCAMI Z ZAKRESU FIZJOTERAPII:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Stefana Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

WSS Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Strzelecka 32
64-800 Chodzież

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukwicza
ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice

Poradnia Rehabilitacyjna „REH–MEDEN”
Oś. Witosa 27/11,
77-300 Człuchów

NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK”
ul. Wikońskiego 2,
88-100 Inowrocław

Hotel Verde Montana
ul. 1 Maja 25A
57-350 Kudowa Zdrój

Szpital Rehabilitacyjno–Kardiologiczny
ul. Sanatoryjna 34,
Kowanówko,
64-600 Oborniki

Koło Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym
64-920 Piła

NZOZF DAKMED
ul. Rydygiera 23
64-920 Piła

Szpital Specjalistyczny Piła
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

Koło Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym
64-920 Piła

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn-Zdrój

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny ,,BARTEK,,
Oś. Piastowskie 42
61-152 Poznań

WZR im. Jadwigi Titz-kosko
ul. Grunwaldzka 1/3
81-759 Sopot

Gabinet Rehabilitacji Heath-Medical
ul. Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek

Szpital w Szczecinku
ul. Kościuszki 38
78–400 Szczecinek

Szpitale Tczewskie
ul. 30 Stycznia 57/58
83-110 Tczew

Szpital Powiatowy Trzcianka
ul. Sikorskiego 9
64-980 Trzcianka

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń”
ul. Staszica 5,
78-640 Tuczno

Ośrodek Wypoczynkowo–Rehabilitacyjny „Przylesie”
ul. Sportowa 18,
76-270 Ustka

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ”
UL. Sanatoryjna 1,
43-450 Ustroń

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Wałcz
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
78-600 Wałcz

107 Szpital Wojskowy w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz

HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka”
Stawnica 33
77-400 Złotów

Hipomedical 2, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci "Zabajka 2"
ul. Widokowa 1
77-400 Złotów

Szpital Powiatowy Złotów
ul. Szpitalna 28
77-400 Złotów

Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny "Marzenie"
Ul. Stara Parówka 1
34-500 Zakopane
 


Instrukcje obsługi sprzętów

Poniżej znajdziecie instrukcje obsługi sprzętów, do powtórki przed egzaminem z fizykoterapii.

Aparat do terapii zimnym powietrzem Pobierz plik pdf
Lympha Tron Pobierz plik pdf
Diodowy laser terapeutyczny Pobierz plik pdf
Ekopompa Pobierz plik pdf
Filtr barwny Pobierz plik pdf
Filtr barwny Hydrosun Pobierz plik pdf
Galwanostymulator Pobierz plik pdf
Lumina Pobierz plik pdf
Aparat Magner Pobierz plik pdf
Emiter promieniowania Hydrosun Pobierz plik pdf
Promiennik podczerwieni Pobierz plik pdf
Terapia mikrofalowa Pobierz plik pdf
Elektroterapia Pobierz plik pdf
Terapia ultradźwiękowa Pobierz plik pdf
Vifor JPS Pobierz plik pdf
Sonicator Pobierz plik pdf
Wanna czterokomorowa Pobierz plik pdf
Wanna do masażu Pobierz plik pdf