Studia licencjackie

Od roku akademickiego 2017/2018 nabór na studia licencjackie nie jest prowadzony!
Kształcenie na kierunku Fizjoterapia będzie odbywać się jedynie w formie jednolitych 5 letnich studiów magisterskich.

Studia I i II stopnia są wygaszane w każdej uczelni w Polsce.

Organizacja i przebieg studiów

PLAN STUDIÓW (pobierz)

dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia do roku akademickiego 2016/2017

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studia licencjackie obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) oraz praktyki zawodowe. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Realizowany program kształcenia na kierunku fizjoterapia wykorzystuje wzorce zgodne z wytycznymi Polskich Ram Kwalifikacji oraz standardami międzynarodowymi „Benchmark Statements” WCPT i „The Competence” ENPHE

Praktyki zawodowe

W trakcie V i VI semestru- semestralna
V SEMESTR
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ I - 95 godz. - 5 ECTS
VI SEMESTR
PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ II - 225 godz. - 10 ECTS 

Współpraca w zakresie praktyk zawodowych

 • Szpital Specjalistyczny im. St. Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła – opiekun praktyk mgr Alicja Szemberska-Podkowa
 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka – opiekun praktyk mgr Gerard Szykowny
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, ul. Motylewska, 64-920 Piła - opiekun praktyk Przewodnicząca Zarządu Koła Ewa Rąbowska
 • Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka”, Stawnica 77-400 Złotów
 • Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Hipomedical 2 „Zabajka 2”, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów – opiekun praktyk mgr Katarzyna Klaczyńska
 • Centrum Uzdrowiskowe „Energetyk” , ul. Wilkowskiego 2, 88-100 Inowrocław - opiekun praktyk mgr Paweł Jędrasik
 • Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz - Rehabilitacja
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież. Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej - opiekun praktyk dr Małgorzata Koszulska-Błaszczyk
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" , ul. Staszica 5, 78-649 Tuczno. Kontakt w sprawie praktyk - mgr Małgorzata Giwer
 • Ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny "Przylesie", ul. Sportowa 18, 76-270 Ustka
 • Gabinet Rehabilitacji Health - Medical, ul. Mickiewicza 2 78-400 Szczecinek, opiekun praktyk mgr Mateusz Błaszkiewicz
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapii DAKMED, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła - opiekun praktyk mgr Ewa Kloskowska-Zakrzewska
 • Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież - opiekun praktyk mgr Sebastian Szmytkowski
 • 107 Szpital wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej w Wałczu - opiekun praktyk mgr Agnieszka Szafarczyk
 • Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - opiekun praktyk mgr Mariola Wegner
 • Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku - opiekun praktyk mgr Damian Kołodziej
 • Stercom sp. z o.o. Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Stobnie
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile - opiekun praktyk mgr Ewa Sobieszyńska
 • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile
 • Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacjny "Bartek" w Poznaniu - opiekun praktyk mgr Edyta Wdowiak
 • Kompleks Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny "Marzenie" w Zakopanem
 • ARS MEDICAL Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
 • Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 stycznia 41, 89-30 Wyrzysk - opiekun praktyk mgr Patryk Gołębiewski

Przypomnienie : Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego semestru Proszę zwrócić uwagę na prawidłowo wypełniony dzienniczek!

ORGANIZACJA STUDENCKICH  PRAKTYK  ZAWODOWYCH  DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH : „Praktyki krok po kroku”

Kontakt : Biuro Praktyk Studenckich (dokumenty do pobrania: regulamin praktyk, programy praktyk zawodowych, karty weryfikacji efektów kształcenia, oświadczenie , skierowanie, ankieta)            

KONTAKT

OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PWSZ W PILE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
dr Honorata Nawrocka-Bogusz
e-mail: hnawrockabogusz@pwsz.pila.pl