Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Program studiów zapewnia przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie organizacji i technologii produkcji, nowoczesnych metod wytwarzania oraz efektywnego sterowania procesami projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwenci kierunku potrafią, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod organizacji pracy, planować, projektować i zarządzać systemami eksploatacji maszyn produkcyjnych oraz pojazdów i maszyn roboczych.
Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu maszynowego,
  • firmach projektowych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem pojazdów i maszyn roboczych,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących pojazdy i maszyny robocze,
  • przedsiębiorstwach transportowych,
  • firmach zaplecza technicznego pojazdów i maszyn,
  • przedsiębiorstwach produkcji półfabrykatów, elementów, podzespołów, zespołów, układów, maszyn urządzeń na wszystkich etapach procesu produkcji,
  • przedsiębiorstwach przy zarządzaniu personelem i procesem produkcyjnym.