Materiały dydaktyczne dla studentów

Laboratorium z Grafiki Inżynierskiej

 1. Laboratorium nr 1
 2. Laboratorium nr 2
 3. Laboratorium nr 3
 4. Laboratorium nr 4
 5. Laboratorium nr 5
 6. Laboratorium nr 6
 7. Laboratorium nr 7
 8. Laboratorium nr 8
 9. Laboratorium nr 9
 10. Laboratorium nr 10

Laboratorium z Podstaw Konstrukcji Maszyn z elementami CAD

 1. Laboratorium nr 1
 2. Laboratorium nr 2
 3. Laboratorium nr 3
 4. Laboratorium nr 4
 5. Laboratorium nr 5
 6. Laboratorium nr 6
 7. Laboratorium nr 7
 8. Laboratorium nr 8
 9. Laboratorium nr 9
 10. Laboratorium nr 10
 11. Laboratorium nr 11

Instrukcja pobrania programów firmy Autodesk

Laboratorium z Technologii Napraw

 1. Weryfikacja tulei cylindrowych silnika spalinowego
 2. Weryfikacja wał‚u korbowego silnika spalinowego
 3. Weryfikacja wał‚ka rozrzą…du silnika spalinowego
 4. Weryfikacja i naprawa elementów ukł‚adu napę™dowego
 5. Weryfikacja, naprawa układu kierowniczego i hamulcowego pojazdu
 6. Weryfikacja kół‚ zębatych rozrzą…du silnika spalinowego
 7. Kompletowanie i montaż silnika samochodowego
 8. Montaż silnika spalinowego, diagnozowanie silnika po naprawie

Laboratorium z Termodynamiki

 1. Praktyczna realizacja przemiany izochorycznej.
 2. Łączenie zbiorników o tej samej objętości.
 3. Łączenie zbiorników o różnej objętości.
 4. Praktyczna realizacja przemiany adiabatycznej.
 5. Pomiar ciśnienia sprężania silnika spalinowego.
 6. Wyznaczanie współczynnika przewodności cieplnej.

Laboratorium z Tribologii

 1. Pomiar lepkości dynamicznej cieczy smarnych w temperaturach normatywnych. Wyznaczanie wskaźnika lepkości.
 2. Określenie temperatury zapłonu, palenia i samozapłonu cieczy smarnych.
 3. Określenie własności smarnościowych i przeciwzużyciowych na wybranej maszynie tarciowej.
 4. Określenie gęstości cieczy i ciał stałych wybranymi metodami.
 5. Pomiar lepkości kinematycznej w temperaturach normatywnych oraz wyznaczenie wskaźnika lepkości.

 

Informacje dotyczące organizacji laboratorium fizycznego.

Pytania na Egzamin Dyplomowy 2017-2018