Informacje ogólne

Rynek kosmetyczny rozwija się bardzo dynamicznie, co sprzyja wzrostowi liczby gabinetów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej czy salonów odnowy biologicznej. Fakt ten w połączeniu z rosnącą rolą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i medycznych w zakresie medycyny estetycznej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednio wykształconych w tej dziedzinie specjalistów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile oferuje możliwość studiowania na kierunku Kosmetologia. Bezpłatne, trzyletnie studia realizowane w trybie stacjonarnym kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na kierunku kosmetologia przede wszystkim przygotowują do wykonywania zawodu kosmetologa. Główny nacisk jest położony na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych. Atutem PWSZ w Pile są bogato wyposażone w sprzęt i aparaturę do wykonywania zabiegów pracownie i sale ćwiczeniowe. Student w trakcie studiów staje się wykwalifikowanym specjalistą w tej dziedzinie.
 
Poza aspektem praktycznym program studiów zapewnia także nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk medycznych i pokrewnych koniecznej do wykonywania zawodu. Dodatkowo program studiów obejmuje zajęcia z podstaw prawa, ekonomii czy przedsiębiorczości mające na celu przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności biznesowej.

STUDIA STACJONARNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
Uczelnia wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących organizując w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych grupy, dla których zajęcia odbywają się przede wszystkim w godzinach popołudniowo-wieczornych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku kosmetologia może znaleźć zatrudnienie nie tylko w salonach i gabinetach kosmetycznych czy ośrodkach SPA, ale dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie technologii i produkcji kosmetyków, może stać się pożądanym pracownikiem zakładów je wytwarzających.