Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla studentów stacjonarnych odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Czas trwania oraz miejsce danej praktyki studenci ustalają z opiekunami praktyk. Praktyki zawodowe stanowią bardzo istotny element nauczania w procesie dydaktycznym na kierunku kosmetologia.

W planie studiów przewidziano 960 godzin praktyk zawodowych, zgrupowanych w pięć bloków:
Praktyka zawodowa I
– 4-tygodniowa praktyka wakacyjna (160 godzin) po zakończeniu zajęć na semestrze II
Praktyka zawodowa II
– praktyka śródsemestralna (120 godzin, jeden dzień w tygodniu) w trakcie semestru IV
Praktyka zawodowa III
– 5-tygodniowa praktyka wakacyjna (200 godzin) po zakończeniu zajęć na semestrze IV
Praktyka zawodowa IV
– praktyka śródsemestralna (240 godzin, dwa dni w tygodniu) w trakcie semestru V
Praktyka zawodowa V
- praktyka śródsemestralna (240 godzin, dwa dni w tygodniu) w trakcie semestru VI