Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Kosmetyczne „HEKOSMETER”

Nazwa jednostki przy której działa SKK: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia.
Specjalność/ dziedzina działań SKK: Kosmetologia

Zarząd SKK:
Opiekunowie:
 • dr Justyna Witkowska
 • mgr Justyna Ciszek

Przewodnicząca: Martyna Szpanowska
V-ce przewodnicząca: Justyna Wysoczańska

Data powstania: październik 2013 r.
Ilość i częstotliwość spotkań SKK: wg potrzeb członków, co 4 tygodnie, przeważnie piątki po g. 16.00

Cele SKK:
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie kosmetologii, wymieniając doświadczenia,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie kosmetologii poprzez udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach naukowych, warsztatach oraz wyjazdach szkoleniowych,
 • czynny udział w życiu Uczelni, pomoc przy organizowaniu konkursów, konferencji i innych imprez związanych z kierunkiem kosmetologia,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością NKK,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez pracę zespołową,
 • rozwijanie życia naukowego wśród członków SKK.
Tematy do realizacji:
 • tematy własne studentek (pokaz lub prezentacja),
 • domowe kosmetyki z produktów naturalnych,
 • wyjazd na targi branżowe „Beauty Vision”,
 • na każdym spotkaniu przegląd prasy branżowej,
 • udział w konferencjach, seminariach i konkursach pozaszkolnych,
 • udział w targach kosmetycznych, szkoleniach poza Uczelnią,
 • wyjazd do wybranego ośrodka SPA,
 • inne tematy (według potrzeb i zainteresowań studentów – członków Koła).