Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Kosmetyczne „HEKOSMETER”

Nazwa jednostki przy której działa SKK: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia.
Specjalność/ dziedzina działań SKK: Kosmetologia

Zarząd SKK:
Opiekunowie:
 • dr Justyna Witkowska
 • mgr Justyna Ciszek

Przewodnicząca: Martyna Szpanowska
V-ce przewodnicząca: Justyna Wysoczańska

Data powstania: październik 2013 r.
Ilość i częstotliwość spotkań SKK: wg potrzeb członków, ok. co 4 tygodnie, przeważnie piątki po g. 16.00

Cele SKK:
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie kosmetologii, wymieniając swoje doświadczenia.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie kosmetologii poprzez udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach naukowych, warsztatach oraz wyjazdach szkoleniowych.
 • Czynny udział w życiu Uczelni, pomoc przy organizowaniu konkursów, konferencji i innych imprez związanych z kierunkiem Kosmetologia.
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych.
 • Organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością NKK.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez pracę zespołową.
 • Rozwijanie życia naukowego wśród członków SKK.
Tematy do realizacji:
 • Tematy własne studentek (pokaz lub prezentacja)
 • Domowe kosmetyki z produktów naturalnych.
 • Wyjazd na targi branżowe „ Beauty Vision”
 • Na każdym spotkaniu przegląd prasy branżowej.
 • Udział w konferencjach, seminariach i konkursach pozaszkolnych.
 • Udział w targach kosmetycznych, szkoleniach poza Uczelnią.
 • Wyjazd do wybranego ośrodka SPA.
 • Inne tematy (według potrzeb i zainteresowań studentów – członków Koła).

Działalność, przedsięwzięcie

Data rozpoczęcia

 Data zakończenia 

Opis, Charakter. Cele

12.2018

03.2018

Akademia Licealisty- pokaz zabiegów

03.2019

03.2019

Wyjazd na targi branżowe „Beauty Vision”

11.2018

02.2019

Makijaże miss i misterów PWSZ

04.2019

04.2019

Festiwal Nauki

01.2019

06.2019

Udział w szkoleniach

03.2019

05.2019

Promocja kierunku

06.2019

06.2019

Dzień Dziecka