Materiały dydaktyczne dla studentów

Laboratorium z Grafiki Inżynierskiej

 1. Laboratorium nr 1
 2. Laboratorium nr 2
 3. Laboratorium nr 3
 4. Laboratorium nr 4
 5. Laboratorium nr 5
 6. Laboratorium nr 6
 7. Laboratorium nr 7
 8. Laboratorium nr 8
 9. Laboratorium nr 9
 10. Laboratorium nr 10

Laboratorium z Podstaw Konstrukcji Maszyn z elementami CAD

 1. Laboratorium nr 1
 2. Laboratorium nr 2
 3. Laboratorium nr 3
 4. Laboratorium nr 4
 5. Laboratorium nr 5
 6. Laboratorium nr 6
 7. Laboratorium nr 7
 8. Laboratorium nr 8
 9. Laboratorium nr 9
 10. Laboratorium nr 10
 11. Laboratorium nr 11

Instrukcja pobrania programów firmy Autodesk

Laboratorium z Technologii Napraw

 1. Weryfikacja tulei cylindrowych silnika spalinowego
 2. Weryfikacja wał‚u korbowego silnika spalinowego
 3. Weryfikacja wał‚ka rozrzą…du silnika spalinowego
 4. Weryfikacja i naprawa elementów ukł‚adu napę™dowego
 5. Weryfikacja, naprawa układu kierowniczego i hamulcowego pojazdu
 6. Weryfikacja kół‚ zębatych rozrzą…du silnika spalinowego
 7. Kompletowanie i montaż silnika samochodowego
 8. Montaż silnika spalinowego, diagnozowanie silnika po naprawie

Laboratorium z Termodynamiki

 1. Strona tytułowa sprawozdania
 2. Praktyczna realizacja przemiany izochorycznej
 3. Łączenie zbiorników
 4. Praktyczna realizacja przemiany adiabatycznej
 5. Pomiar ciś›nienia sprężania
 6. Wyznaczanie współczynnika przewodności cieplnej

Informacje dotyczące organizacji laboratorium fizycznego.

Pytania na Egzamin Dyplomowy 2017-2018