Harmonogram wsparcia w projekcie CSM

Aktualizacja z dnia 1 czerwca 2020 harmonogramu wsparcia uczestników
w projekcie pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile”,
realizowanym przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile
w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Harmonogram wsparcia uczestników zajęć dodatkowych i zajęć interdyscyplinarnych
w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, przy ul. Podchorążych 10,
w ramach projektu pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanego przez PUSS w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica
w 2019 r.Zmiany z dnia 4 października 2019 r. do harmonogramu wsparcia uczestników
w projekcie pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanym przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile
 w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

 

 
Uwaga: Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie zostanie uzupełniony o szkolenia, kursy, staże planowane na 2020 r.,
niezwłocznie po uzyskaniu szczegółowych informacji o terminach oraz nie później, niż 30 dni przed planowanym udzieleniem wsparcia.
 
Harmonogram wsparcia uczestników zajęć dodatkowych i zajęć interdyscyplinarnych  w Centrum Symulacji Medycznych kierunku
Pielęgniarstwo w PWSZ w Pile, przy ul. Podchorążych 10, w ramach projektu
pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Stanisława Staszica w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica
w 2019 r.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.