Harmonogram wsparcia w projekcie CSM

Uwaga !!!

 Szkolenie "Symulacja wysokiej wierności + pacjent standaryzowany" planowane na 26-28 październik 2020 r.  zostaje odwołane ze względów na zagrożenie epidemiologiczne.

Harmonogram wsparcia uczestników
w projekcie pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile”,
realizowanym przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile
w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica Aktualizacja  - z dnia 1 czerwca 2020 r.

Harmonogram wsparciaw 2019 r. uczestników zajęć dodatkowych i zajęć interdyscyplinarnych
w Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, przy ul. Podchorążych 10,
w ramach projektu pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanego przez PUSS w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława StaszicaZmiany z dnia 16 stycznia 2019 r.  dnia do harmonogramu szkoleń/kursów/staży w projekcie pn.”Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
 w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

 

 

Nazwa szkolenia/stażu

Na miejscu – PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła

Wyjazdowe – Laboratorium Symulacji Medycznych, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Uczestnicy

   1

Symulacja medyczna na kierunku Pielęgniarstwo dla nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej”

 21 - 22 marca 2019 r.

2 dni (16 godzin)

-

6 instruktorów symulacji

6 wykładowców

2

Egzamin OSCE dla instruktorów
i techników symulacji. Część A

9-10.09.2019 r.

dni (16 godzin)

-

9 instruktorów symulacji

2 techników symulacji

3

Egzamin OSCE dla instruktorów
i techników symulacji. Część B

11-13.09.2019 r.

3 dni (24 godz.)

-

9 instruktorów symulacji

2 techników symulacji

4

Kurs kompetencje dydaktyczne nauczycieli w warunkach symulowanych

9-11 październik
2019 r.

3 dni (16 godzin)

-

6 instruktorów symulacji

6 wykładowców

5

Psychologiczne aspekty kształcenia symulacyjnego  dla instruktorów symulacji.

20.03.2019 r.

1 dzień (8 godzin)

-

9 instruktorów symulacji

6

Symulacja Pośredniej Wierności dla instruktorów i techników symulacji Część C.

 (część praktyczna z dodatkowym rozszerzeniem tematyki badania fizykalne).

8-10 styczeń 2020r.

 4 dni  (32 godziny)

-

6 instruktorów symulacji

7

Symulacja Wysokiej Wierności dla instruktorów i techników symulacji. Część B.

25-28 luty 2020r.

4 dni (32 godz.)

-

9 instruktorów symulacji

2 techników symulacji

8

Symulacja Wysokiej Wierności + pacjenta standaryzowany dla instruktorów symulacji i techników symulacji Część C.

-

17- 19 czerwiec 2020r.

3 dni (24 godz.)

9 instruktorów symulacji

2 techników symulacji

9

Egzamin OSCE dla instruktorów i techników symulacji

Część C.

24-26 czerwiec

3 dni (24 godz.)

-

9 instruktorów symulacji

2 techników symulacji

 

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile
realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.