Informacje ogólne

Zalety studiowania PIELĘGNIARSTWA w PUSS w Pile:   
  • zajęcia w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych,
  • sale bogato wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy,
  • bezpłatne studia licencjackie,
  • miejsce w akademiku,
  • przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych,
  • posiadamy pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dyplomy honorowane w krajach Unii Europejskiej,
  • skale ocen i punkty ECTS zgodne z programami w innych krajach w Unii Europejskiej,
  • szanse na zatrudnienie w kraju i poza jego granicami,
  • stypendia naukowe, socjalne i unijne.
Efekty uczenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz. U. poz. 1573.