Studenckie Koło Naukowe

SKN w Centrum Symulacji Medycznych

Studenckie Koło Naukowe zakłada cele, których nadrzędnym zadaniem jest zapewnić studentowi kierunku pielęgniarstwo możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w Centrum Symulacji Medycznych.

e-mail SKN - csm@puss.pila.pl
Tel. 67 352 27 93   
Tel. 67 352 27 84

Centrum Symulacji Medycznych/ budynek „A”
ul. Podchorążych 10; 64-920 Piła

Cele działania:
  • Rozwój zainteresowań własnych studentów i stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności studentów w Centrum Symulacji Medycznych.
  • Uczestniczenie w zjazdach naukowych, warsztatach i szkoleniach.
  • Uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach symulacji medycznej.
  • Wizyty studyjne - krajowe Centrum Symulacji Medycznych.
  • Uczestnictwo i promowanie zdrowia wśród społeczności lokalnej z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.
  • Testowanie i wdrażanie aktualnych medycznych algorytmów i wytycznych w warunkach symulowanych.