Kierunek Praca Socjalna - studia II stopnia

Jedyne studia magisterskie w Pile!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile od 15 lat kształci na kierunkach odpowiadającym strategicznym potrzebom rynku pracy. Kontynuując tak sformułowana misję, w tym roku Uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie STUDIÓW MAGISTERSKICH na kierunku PRACA SOCJALNA.

Utworzenie ich jest zdeterminowane zarówno aktualną polityką społeczną, jak i prognozowanymi, koniecznymi, zmianami w podejściu do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów społecznych. Stanowią one główny obszar wsparcia, realizowanego na rozmaitych szczeblach samorządowych. Nowe podejście do pracy socjalnej przesuwa zasadniczy nacisk na profilaktykę w usługach z dotychczasowej interwencji socjalnej.

Działania profilaktyczne mają być prowadzone przez odpowiednio przygotowanych pracowników, co z jednej strony wyznacza nowy, prewencyjny wymiar pracy socjalnej i sprzyja pojawieniu się nowych specjalizacji w tym zawodzie, z drugiej zaś pokazuje autentyczne niedobory kadrowe wśród jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU:

 

Studia skierowane są do absolwentów kierunków:

  • HUMANISTYCZNYCH  
  • EKONOMICZNYCH
  • MEDYCZNYCH