coaching i przywództwo

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie prowadzenia działalności coachingowej. Studenci poznają filozofię i specyfikę pracy coacha i lidera-przywódcy. Zdobywają wiedzę niezbędną do sterowania procesami zachodzącymi w strukturach społecznych. Poznają podstawowe elementy warsztatu coacha. Nabywają kompetencji niezbędnych do prowadzenia coachingu w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów jednostki, rodziny i grupy.