interwencja kryzysowa z elementami terapii

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej wraz z elementami terapii. Przeznaczony jest dla osób, które swoją działalność zawodową pragną związać z szeroko rozumianym pomaganiem i wspieraniem jednostek i grup w sytuacjach traumatycznych. Studenci na tej specjalności poznają współczesne metody działania w sytuacjach traumatycznych w celu ich likwidowania. Nabywają umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze interwenta kryzysowego lub terapeuty.