coaching i mentoring

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności w zakresie prowadzenia działalności coachingowej i mentoringowej. Studenci poznają filozofię i specyfikę pracy coacha i mentora. Nabywają kompetencji niezbędnych do prowadzenia coachingu i mentoringu w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów jednostki, rodziny i grupy.