praca socjalna z jednostką i grupą

Studenci na tej specjalności poznają zasady, metody i techniki pracy z jednostkami i grupami społecznymi. Zdobywają wiedzę w zakresie powstawania sytuacji konfliktowych i ich rozwiązywania. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent będzie miał możliwość działania w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów indywidualnych i grupowych.