Informacje ogólne

Kierunek Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Istotą kształcenia na kierunku jest przygotowanie odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych, premiującego wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości),
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

DLA STUDENTÓW I ROKU UCZELNIA OFERUJE BEZPŁATNE KURSY CERTYFIKOWANE:

 • KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
 • RATOWNIKA WODNEGO
 • DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
 • MEDYCYNY TAKTYCZNEJ

DODATKOWO - DLA NOWYCH STUDENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, MIEJSCE W AKADEMIKU BEZPŁATNIE PRZEZ 1 ROK STUDIÓW

RATOWNICTWO MEDYCZNE - WARTO PONIEWAŻ:

 • studenci uczą się od najlepszych specjalistów-praktyków i ćwiczą na doskonałej klasy sprzęcie. Od roku 2015 studenci ratownictwa posiadaja własną KARETKĘ POGOTOWIA, wyposażoną w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt ratunkowy;
 • w program studiów, studenci wpisane mają 2 obozy szkoleniowe - letni z ratownictwa wodnego - zimowy z ratownictwa górskiego;
 • studenci mogą uzyskać stypendia m.in.: naukowe, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia na wyżywienie, mieszkaniowe oraz zapomogi;
 • każdego roku reprezentacja kierunku ratownictwo medyczne uczestniczy w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym oraz innych zawodach ratowniczych.