Praktyki zawodowe

Ćwiczenia praktyczne odbywają się w:

  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Oddziale Intensywnej Terapii,
  • Chirurgii,
  • Bloku operacyjnym,
  • Oddziale Położniczym.

W czasie studiów studenci kierunku Ratownictwo Medyczne odbywają praktyki zawodowe w liczbie 960 godzin.

Celem praktyk jest doskonalenie przez studentów zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego. Program praktyk zawiera szczegółową charakterystykę zadań oraz wykaz godzin przewidzianych do realizacji przez studenta.

W trakcie praktyk zawodowych ocenia się nie tylko wiadomości, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, umiejętność powiązania teorii z praktyką i postawę zawodową.