SKN Eskulap i grupa PCK

Cele działania:
  • rozwój zainteresowań własnych studentów i stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności studentów w pracowni Wirtualnej Symulacji Medycznej;
  • uczestniczenie w zjazdach naukowych, warsztatach i szkoleniach;
  • uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach symulacji medycznej;
  • uczestnictwo i promowanie  technik ratowania życia wśród społeczności lokalnej;
  • testowanie i wdrażanie aktualnych medycznych algorytmów i wytycznych w warunkach symulowanych;
  • spotkania i uczestnictwo w wykładach i warsztatach w ramach „Rozmów o Medycynie”;
  • organizowanie Regionalnych Mistrzostw PCK, akcji krwiodawstwa oraz akcji promocyjnych związanych z donacją narządów;
Każdego roku reprezentacja kierunku ratownictwo medyczne uczestniczy w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym oraz innych zawodach ratowniczych, organizuje na terenie Uczelni Regionalne Mistrzostwa PCK.
Studenci i wykładowcy biorą udział w wielu konferencjach naukowych w całej Polsce. W roku akademickim 2018/2019, w ramach Koła Naukowego, utworzono panel „Rozmowy o Medycynie” w ramach których, zapraszane są, na wykłady, osoby związane z medycyną. Organizowane są warsztaty  praktyczne oraz szkolenia specjalistyczne dla otoczenia gospodarczego, ratowników medycznych, studentów. Przygotowywane są również prace naukowe oraz wystąpienia na konferencje.

Opiekun Naukowy SKN - mgr Łukasz Weyer
Przewodniczący SKN - Kinga Kosiur
Zastępca Przewodniczącego - Marcin Okoń
Koordynator działań PCK - dr Kamila Sadaj-Owczarek

KONTAKT:

e-mail:  ratownictwo@puss.pila.pl  z dopiskiem Koło Eskulap
tel. 67/352-26 93 - sekretariat Katedry Ratownictwa Medycznego
FB: Katedra Ratownictwa Medycznego PUSS w Pile