Studenckie Koło Naukowe

Kierunek Ratownictwo Medyczne promuje bardzo prężnie działające Studenckie Koło Naukowe „Eskulap” oraz grupa PCK.

Każdego roku reprezentacja kierunku ratownictwo medyczne uczestniczy w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym oraz innych zawodach ratowniczych, organizuje na terenie Uczelni Regionalne Mistrzostwa PCK oraz bierze udział w wielu studenckich konferencjach naukowych w całej Polsce.

W roku akademickim 2017/2018 Przewodniczącym Koła został: Student III roku Ratownictwa Medycznego: Mateusz Miszczyszyn, Wiceprzewodniczącą jest Studentka III roku Ratownictwa Medycznego Romana Kominiak.

 

Zdj. - Aktualne władze Koła studenckiego „ Eskulap”.