Wirtualna Symulacja Medyczna

Wirtualny pacjent w wirtualnej rzeczywistości - nowy wymiar w nauczaniu ratownictwa medycznego.
Wirtualna Symulacja Medyczna (VMS) z technologią Virtual Reality (VR) na kierunku ratownictwo medyczne.

 • Wirtualna symulacja medyczna jest jedną z najnowszych i najdoskonalszych metod edukacji, umożliwiającą symulację realistycznych metod leczenia bez stwarzania zagrożenia dla prawdziwego pacjenta.
 • Wirtualna Symulacja Medyczna to nowy rozdział w dziedzinie edukacji studentów kierunków medycznych. Technologia ta wykorzystuje wirtualnie kreowaną rzeczywistość oraz zaawansowane technologie teleinformatyczne w celu prowadzenia treningu w maksymalnie zbliżonych do realistycznych warunkach.
 • Wirtualna Symulacja Medyczna (VMS) z technologią Virtual Reality (VR) umożliwia poruszanie się po świecie wirtualnym, odtwarzającym realny świat w trójwymiarowej rzeczywistości, na potrzeby realizacji procesów dydaktycznych.
Uczestnik wirtualnej symulacji zakłada na głowę dedykowane technologii specjalne gogle, a przy pomocy kontrolerów Touch, które są jednocześnie jego wirtualnymi dłońmi, wykonuje czynności przy wirtualnych pacjentach. Wirtualna Symulacja Medyczna jako połączenie dydaktyki, grafiki 3D oraz najnowocześniejszych metod animacji, stworzyła nieograniczone możliwości realizacji scenariuszy w różnych środowiskach z zastosowaniem wirtualnych pacjentów.

Symulacja umożliwia miedzy innymi prowadzenie ukierunkowanych scenariuszy w zakresie  pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych czy medycyny ratunkowej. Dzięki niej możemy rozmawiać z pacjentem, przeprowadzić z nim wywiad, badać pacjenta, wykonywać czynności takie jak: podawanie leków, zaopatrywanie złamań, przeprowadzić ewakuację pacjenta, czy wykonywanie segregacji medycznej.

 
 • VMS to realizm i nieograniczona powtarzalność, pozwalająca na podniesienie skuteczności edukacji oraz zwiększenie wydajności ośrodków dydaktycznych;
 • poprawność prowadzonych działań jest nadzorowana i kontrolowana nie tylko przez instruktora, ale również przez skomputeryzowany system, który dokumentuje działania podejmowane przez ćwiczącego i przekazuje mu w czasie rzeczywistym ich fizjologiczne konsekwencje;
 • wszystkie czynności są wykonywane w warunkach odwzorowujących realistyczne środowisko pracy;
 • po ich zakończeniu, odegrane przez studentów scenariusze są omawiane w trakcie sesji debriefingowych, co pozwala na przeanalizowanie toku pracy oraz uzmysłowienie osobom ćwiczącym popełnionych błędów, ich korekcję w trakcie kolejnych scenariuszy w celu osiągnięcie perfekcji.

System Wirtualnej Symulacji Medycznej w nauczaniu na kierunku Ratownictwo Medyczne w PUSS w Pile, wprowadzono jako innowację w dziedzinie nauczania. Poprzez Wirtualną Symulację Medyczną prowadzone są przedmioty praktyczne kierunkowe takie jak:

 • techniki zabiegów medycznych,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna taktyczna,
 • medycyna katastrof.
Zachęcamy do obejrzenia filmików o WIRTUALNEJ SYMULACJI MEDYCZNEJ: