Kierunek Transport

Studia pierwszego stopnia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowania środków i zaplecza transportowego. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent kierunku TRANSPORT to głównie przygotowanie go do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem, wszystko w odniesieniu do transportu drogowego. Takie wykształcenie, integrujące infrastrukturę, środki techniczne, sterowanie oraz problemy organizacyjne i ekonomiczne, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki. Wykształceni w ten sposób specjaliści mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, gdzie istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, ale także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych.

W ramach inżynierskich studiów na kierunku transport studenci zdobywają kwalifikacje na dwóch specjalnościach:

Absolwenci kierunku TRANSPORT to specjaliści uzyskujący wiedzę z zakresu:

 • ekonomiki, organizacji i technologii transportu samochodowego;
 • budowy, diagnostyki, obsługi technicznej i technologii napraw samochodów;
 • organizacji zaplecza technicznego, technologii prac ładunkowych
 • modelowania procesów transportowych;
 • podstaw inżynierii ruchu, planowania układów komunikacyjnych;
 • organizacji i sterowania ruchem drogowym;
 • prawo transportowe międzynarodowe;
 • prawo o ruchu drogowym i wymagania techniczne;
 • kształtowanie bezpieczeństwa ruchu;
 • ochrona środowiska z tytułu motoryzacji;
 • wypadki w ujęciu: człowiek, droga, pojazd;
 • kształtowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego.

Dowiedz się więcej o: