Kontakt

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła

tel. 67 352 26 00
e-mail: info@puss.pila.pl

NIP: 764-22-77-132
nr konta głównego: Santander Bank Polska S.A. - 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000

Wyszukiwarka pracowników

Katedry

Katedra Ekonomii

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 211
tel. 67 352 26 11
e-mail: ekonomia@puss.pila.pl

Katedra Filologii

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek D, pokój 209
tel. 67 352 26 07
e-mail: filologia@puss.pila.pl

Katedra Pracy Socjalnej

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek D, pokój 209
tel. 67 352 26 07
e-mail: pracasocjalna@puss.pila.pl

Katedra Kryminalistyki

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek D, pokój 209
tel. 67 352 26 07
e-mail: kryminalistyka@puss.pila.pl

Katedra Fizjoterapii

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: fizjoterapia@puss.pila.pl

Katedra Kosmetologii

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: kosmetologia@puss.pila.pl

Katedra Pielęgniarstwa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: pielegniarstwo@puss.pila.pl

Katedra Ratownictwa Medycznego

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek B, pokój 6
tel. 67 352 26 93
tel. 67 352 26 95
e-mail: ratownictwo@puss.pila.pl

Katedra Budownictwa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: budownictwo@puss.pila.pl

Katedra Elektrotechniki

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: elektrotechnika@puss.pila.pl

Katedra Inżynierii Mechanicznej

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: mechanika@puss.pila.pl

Katedra Transportu

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek J, pokój 119, 120
tel. 67 352 26 12
tel. 67 352 26 51
e-mail: transport@puss.pila.pl

Pozostałe działy i jednostki

Uczelniane Centrum Sportu i Rekreacji

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Hala Sportowa, pokój 111
tel. 67 352 26 56
e-mail: swfis@puss.pila.pl

Centrum Sieciowo-Komputerowe

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 71
e-mail: csk@puss.pila.pl

Centrum Symulacji Medycznych

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - II piętro
tel. 67 352 27 84
e-mail: csm@puss.pila.pl

Centrum Fizjoterapii

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek F
tel. 67 352 27 92
e-mail: cf@puss.pila.pl

Kancelaria

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 120
tel. 67 352 26 00
fax. 67 352 26 09
e-mail: kancelaria@puss.pila.pl

Sekretariat Prorektorów

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 123
tel. 67 352 26 29
e-mail: sekretariat@puss.pila.pl
e-mail: prorektor@puss.pila.pl

Sekretariat Kanclerza

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 105-107
tel. 67 352 26 03
e-mail: kanclerz@puss.pila.pl

Dział Rektora

Sekretariat Rektora

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 101
tel. 67 352 27 01
e-mail: sr@puss.pila.pl
e-mail: rektor@puss.pila.pl

Wydawnictwo

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, parter
e-mail: wydawnictwo@puss.pila.pl

Biuro Informacji i Promocji

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 118
tel. 67 352 26 01/76
e-mail: info@puss.pila.pl 
e-mail: bp@puss.pila.pl

Rzecznik Prasowy

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 116
tel. 67 352 27 87
e-mail: media@puss.pila.pl

Biuro Jakości Kształcenia / Obsługa Prawna

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 114
tel. 67 352 27 86
e-mail: tpachowicz@puss.pila.pl

Biblioteka Główna (wypożyczalnia)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek C - parter
tel. 67 352 27 05
e-mail: jwolski@puss.pila.pl

Dział Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 13
tel. 67 352 26 35
tel. 67 352 26 05
e-mail: jhan@puss.pila.pl
e-mail: pandrejczuk@puss.pila.pl
e-mail: modor@puss.pila.pl
e-mail: mslawski@puss.pila.pl
e-mail: ikrojec@puss.pila.pl

Dział Praktyk Studenckich i Karier

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A
Biuro Praktyk Studenckich, pokój 9
tel. 67 352 26 36
e-mail: praktyki@puss.pila.pl
Biuro Karier, pokój 10, 11, 13
tel. 67 352 26 66
e-mail: bk@puss.pila.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 23 i 29
tel. 67 352 26 80
e-mail: lmarczak@puss.pila.pl
e-mail: iro@puss.pila.pl

Hala Sportowa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek K
tel. 67 352 26 57
e-mail: roman.klosinski@puss.pila.pl

Auditorium Maximum – sala widowiskowa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek F
tel. 67 352 26 57
tel. 67 352 26 89
e-mail: ggolaszewski@puss.pila.pl

Dom Studenta

64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14

tel. 67 352 26 45 (w.21)
tel. 67 352 26 46 (w.21)

Kwestura, Kadry i Dział Administracyjno Gospodarczy

Księgowość - opłaty za studia

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 15

Dział Płac

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 33

Kasa

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 14
e-mail: aknap@puss.pila.pl

Zastępca Kwestora

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A - parter
tel. 67 352 26 55

Kadry

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 120
tel. 67 352 26 18
tel. 67 352 26 70

Dział Administracyjno-Gospodarczy (Zamówienia Publiczne)

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10

Budynek A, pokój 115
tel. 67 352 26 16
e-mail: dluczkowska@puss.pila.pl
e-mail: asierpinski@puss.pila.pl