eduroam

English

 

eduroam (EDUcation ROAMing) - inicjatywa, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projektu PLATON.

 


 

Usługa eduroam jest dostępna na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Logowanie do sieci eduroam oznacza akceptację regulaminu eduroam.

Pełna treść regulaminu usługi eduroam w Polsce dostępna jest pod adresem:
www.eduroam.pl/regulamin 

 

Obowiązki użytkowników eduroam:

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku
  podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie
  administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
  wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających. Dane kontaktowe administratora są podawane w odpowiednim serwisie internetowym instytucji macierzystej;
 2. Użytkownik powinien dołożyć starań, aby przed wysłaniem danych uwierzytelniających upewnić się, że korzysta z autentycznego zasobu eduroam
  (zgodnie z zaleceniami swojej instytucji macierzystej);
 3. Użytkownik powinien być świadomy, że fakt gościnnego korzystania z sieci jest odnotowywany w logach systemowych zarówno instytucji udostępniającej zasoby, jak i jego macierzystej instytucji uwierzytelniającej;
 4. Użytkownik musi działać zgodnie z lokalnym prawem i regulaminem sieci komputerowej, z której korzysta;
 5. Użytkownik eduroam może korzystać z gościnnego dostępu wyłącznie na swój własny użytek.

 


 

Dostępność usługi eduroam w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Usługa eduroam jest dostępna w budynkach: A, B, D, F, H, J, K kampusu uczelni przy ulicy Podchorążych 10.

 


  

Parametry sieci eduroam w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile:

Nazwa sieci: eduroam (sieć jest rozgłaszana)

Obsługiwane standardy sieci: 802.11b/g/n

Mechanizm zabezpieczeń: WPA2 Enterprise

Typ szyfrowania: AES

 

Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer/urządzenie mobilne posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11b, 802.11g lub 802.11n oraz system operacyjny posiadający obsługę standardu 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA2 i szyfrowanie AES.

 


 

Serwer uwierzytelniający

Serwer uwierzytelniający posiada adres radius.puss.pila.pl.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia niezbędnę jest zainstalowanie certyfikatu CA, który można pobrać stąd: certyfikat

 


  

Uwierzytelnianie użytkowników:

Pracownicy i studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile uwierzytelniają się w sieci eduroam tym samym kontem, które wykorzystywane jest do logowania do USOSweb, z tym że do nazwy użytkownika obowiązkowo należy dopisać @edu.puss.pila.pl (nazwa_użytkownika@edu.puss.pila.pl)

Metoda uwierzytelniania: EAP-PEAP

 

 - Podłączanie do sieci eduroam w urządzeniach z systemem Android

 

 

- Podłączanie do sieci eduroam w urządzeniach z systemem Windows

 

Zalecamy korzystanie z automatycznych instalatorów profili eduroam zawierających konfigurację sieci eduroam w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Automatyczne instalatory dostępne są na stronie:
https://cat.eduroam.org/?idp=6336&profile=7064

Należy pobrać instalator odpowiedni dla posiadanego systemu operacyjnego, uruchomić go i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
W przypadku urządzeń z systemem Android wymagane jest pobranie aplikacji eduroam CAT ze sklepu Google Play.