Jakość kształcenia

W trosce o najwyższą jakość kształcenia, Senat Uczelni wprowadził Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

DOKUMENTY
(treść Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, składy ciał kolegialnych WSZJK)
 
RAPORTY
(samoocena jakości kształcenia oraz ewaluacja jakości kształcenia)