O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r.

Uczelnia prowadzi kształcenie w ramach studiów licencjackich, studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

 

Studia magisterskie

Pielęgniarstwo - studia II stopnia NOWOŚĆ

Praca Socjalna - studia II stopnia

Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie


Kampus akademicki PWSZ w Pile