O uczelni

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r., jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

Uczelnia prowadzi kształcenie w ramach studiów licencjackich, studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

STUDIA MAGISTERSKIE
kierunek FIZJOTERAPIA jednolity, pięcioletni
kierunek PIELĘGNIARSTWO - nowość
kierunek PRACA SOCJALNA
•    specjalność: coaching i przywództwo
•    specjalność: interwencja kryzysowa z elementami terapii
•    specjalność: wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej
•    specjalność: zarządzanie projektami socjalnymi

STUDIA LICENCJACKIE
kierunek EKONOMIA
•    specjalność: informatyk – analityk procesów biznesowych
•    specjalność: inwestycje i nieruchomości
•    specjalność: rachunkowość i skarbowość
•    specjalność: turystyka i hotelarstwo
•    specjalność: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 
kierunek FILOLOGIA
•    specjalność: język angielski w biznesie i zarządzaniu
•    specjalność: filologia angielska
•    specjalność: lingwistyka stosowana
    
kierunek PRACA SOCJALNA
•    specjalność: coaching i mentoring
•    specjalność: interwencja kryzysowa z elementami terapii
•    specjalność: praca socjalna z jednostką i grupą

kierunek PIELĘGNIARSTWO   
kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE
kierunek KOSMETOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE
kierunek BUDOWNICTWO
•    specjalność: budownictwo energooszczędne
•    specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie
•    specjalność: technologia i organizacja w budownictwie

kierunek ELEKTROTECHNIKA
•    specjalność: odnawialne źródła energii
•    specjalność: systemy automatyki i elektroniki

kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
•    specjalność: inżynieria produkcji
•    specjalność: metody komputerowe w projektowaniu maszyn
•    specjalność: pojazdy i maszyny robocze

kierunek TRANSPORT
•    specjalność: logistyka transportu
•    specjalność: transport drogowy

Kampus akademicki PWSZ w Pile