O uczelni

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i humanistycznych.
Prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to naszym studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców.

Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Na studiach tego typu kształcimy w partnerstwie z kilkudziesięcioma renomowanymi firmami m.in.: Philips Lighting Poland, SeaKing Poland, czy Hydro. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

Jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania i rozwoju Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile jest internacjonalizacja procesu kształcenia. Od 2007 roku PUSS w Pile uczestniczy w Programie Erasmus+, który umożliwia międzynarodową mobilność, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Dzięki Programowi studenci mogą zrealizować za granicą nawet 1/3 zajęć dydaktycznych. PUSS w Pile prowadzi współpracę międzynarodową w ramach wszystkich realizowanych kierunków studiów z 39 uczelniami w 19 krajach - od Hiszpanii po Turcję. Kraje należące do Unii Europejskiej to oczywisty główny kierunek takiej współpracy. Jednak z każdym rokiem rozszerza się ona na obszary zdefiniowane, jako partnerskie. Od 2018 roku studenci i pracownicy Uczelni, mogą skorzystać z wyjazdów do nowych państw i uczelni, z którymi zawarte zostały umowy bilateralne: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Rosji. Kolejnym sukcesem jest otwarcie możliwości współpracy z uczelniami w Kolumbii i Kambodży.