Godło Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile uchwałą Senatu nr XXX/213/07 z dnia 22 marca 2007 roku usankcjonowała identyfikujący ją znak graficzny.

Dziś, na podstawie obowiązującego Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego uchwałą Senatu nr XXXIX/178/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku stanowi on godło Uczelni umieszczone na sztandarze, elementach architektury uczelnianego kampusu przy ul. Podchorążych 10 w Pile oraz na medalach “Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile”, a także towarzyszącej im dokumentacji.

Uchwała Senatu nr XXI/138/14 z dnia 22 maja 2014 roku usankcjonowała także użycie wersji monochromatycznej godła na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.